Broekgraaf Noord
Onderzoeksgebied
woningbouw

In de nieuwbouwwijk Broekgraaf worden op dit moment circa 1.250 woningen gerealiseerd. De voltooing van deze wijk komt in zicht, echter blijft de vraag naar nieuwe woningen hoog. De gemeente is op zoek naar nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling om te onderzoeken hoe er voldaan kan worden aan deze groeiende behoefte. Op dit moment voert de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit voor het gebied ten noorden van Broekgraaf.

 

Het gebied

Het gebied ten noorden van Broekgraaf is in de structuurvisie Leerdam 2030 al aangeduid als mogelijke uitbereidingslocatie. Dit gebied sluit goed aan bij de bereikbaarheid van station Leerdam, de aangrenzende woonwijk, de kern van Leerdam en het aangrenzende Glaspark.

Integrale gebiedsontwikkeling

We worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals afname van biodiversiteit, veranderend klimaat en bodemdaling. Hierbij dienen we op zoek te gaan naar nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling. Op welke wijze zal dit tot stand moeten komen? De oplossing ligt in het combineren van verschillende functies. Als we op een slimme manier zaken met elkaar combineren, ontstaat er een dynamisch en duurzaam woongebied. Dit wordt ook wel een interactielandschap genoemd. De woningbouw wordt gecombineerd met meer groen, wateropvang en natuur. ¬†Nieuwe mobiliteit (deelauto’s, elektrische fietsen e.d.) maakt op deze manier ook deel uit van de stad.

Status en planning

Op dit moment vinden er diverse bijeenkomsten plaats met direct omwonende en personen die willen meedenken over deze ontwikkelingen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Laat hieronder je gegevens achter en wij geven regelmatig nieuwe informatie middels verspreiding van een nieuwsbrief.