Update Kindcentrum Broekgraaf

In het centrum krijgen straks de huidige basisscholen CBS De Klim Op en Jenaplanschool De Wilgenhoek hun nieuwe onderkomen. Daarnaast biedt het centrum straks ruimte aan een kinderdagverblijf, peuteropvang groep en BSO van Dichtbij en een gymzaal. Het gebouw is ontworpen door RoosRos architecten en voor de inrichting van de buitenruimte is IMOSS in de arm genomen.

De buitenruimte
De buitenruimte heeft een dubbelfunctie. Het is een schoolplein gedurende schooltijd voor de schoolgaande kinderen en ook een speelterrein voor kinderen uit de buurt na schooltijd. De poorten staan dan open. Het uitgangspunt voor de inrichting is een zo natuurlijk mogelijk speelterrein met spelattributen en spelaanleidingen voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Visie samenwerking 
De drie gebouwgebruikers De Klim Op, De Wilgenhoek en Dichtbij Kinderopvang, hebben hun gezamenlijke visie op hun samenwerking binnen het nieuwe gebouw opgesteld. Het zijn immers organisaties met een eigen identiteit. In die visie staat met name elkaar ontmoeten centraal, aldus de twee schooldirecteuren Gina Mimpen van De Wilgenhoek en Mariska Mathilde van Vugt van Klim Op en clustermanager Claire Westrup van Dichtbij Kinderopvang. Zij hebben gezamenlijk uitleg gegeven over de verdere visie en daarmee ook de eerste samenwerking geëtaleerd.

Ouders komen binnen in een grote hal, waar je een heerlijk kopje koffie of thee kan pakken. Ouders en leerkrachten kunnen elkaar hier treffen om gezellig een praatje te maken. Deze ruimte is het hart van Broekgraaf. Vanuit deze ontmoeting gaat ieder zijn eigen weg in het gebouw. Sommige kinderen gaan door naar het kinderdagverblijf terwijl andere kinderen naar school gaan.

Scholen, kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO vinden het belangrijk om de samenwerking te laten zien omdat ze erin geloven dat verdraagzaamheid, (talent)ontwikkeling en begrip voor elkaar, begint bij het elkaar ontmoeten. Anderzijds vinden ze het ook belangrijk om de uniciteit van beide scholen zichtbaar te maken.

De Klim Op is een christelijke basisschool en De Wilgenhoek is een openbare Jenaplanschool. Die ontmoeting zal er zijn in de centrale hal, het hart van het kindcentrum. Daarnaast delen de gebruikers ook een kook- en een toneellokaal en het speellokaal. Vanuit het hart waar deze lokalen zich aan bevinden, kan iedereen naar zijn eigen vleugel gaan.

“Wij zijn trots op ons kindcentrum waarin we samenwerken als eenheid, maar ook onderscheidend kunnen zijn. We voelen ons allemaal onderdeel van KC Broekgraaf en zijn hier trots op! We kijken ernaar uit om in augustus 2024 hier te starten’ aldus Gina Mimpen.

Voortgang en planning 
De bouw van het kindcentrum is inmiddels in volle gang. Op dit moment zijn de eerste contouren van het gebouw zichtbaar. Het gebouw zal medio 2024 opgeleverd worden en met ingang van het schooljaar 2024/2025 in gebruik genomen kunnen worden.

Contact
Mochten er vragen zijn met betrekking tot de ontwikkeling van het kindcentrum dan kan contact worden opgenomen via e-mail teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Als u vragen heeft over de bouw of ondervindt u hinder, dan kunt u terecht bij de uitvoerder van BM van Houwelingen. De uitvoerder is in principe elke dag aanwezig tussen 13.00 – 13.30 uur in de bouwkeet. Of u wordt met hem doorverbonden via tel. 0184 677 200.

Als u zich wilt aanmelden voor de digitale nieuwsbrief tijdens de bouw, kunt u een mail sturen naar u-projecten@bmvanhouwelingen.nl, o.v.v. aanmelden nieuwsbrief 21411 – Nieuwbouw Kindcentrum met Woonprogramma Broekgraaf te Leerdam.