Voorlopige gunning kunst in openbare ruimte

Afgelopen woensdag 1 juni waren er vier geselecteerde kunstenaars in de wijk Broekgraaf om hun ontwerp te presenteren voor de brug in het verlengde van de Keizerood. Er was een uitvraag gedaan om kunstenaars op te roepen een ontwerp te maken voor kunst in openbare ruimte.

De gehele woensdagmiddag hebben de kunstenaars hun werk gepresenteerd aan de vakjury, bestaande uit het KIOR (Kunst in de Openbare Ruimte), twee leden van projectteam Broekgraaf, een medewerker van de Gemeente Vijfheerenlanden en twee bewoners uit de wijk. Vervolgens was er tussen 17-18.30 uur gelegenheid voor bewoners om de ontwerpen te bekijken in de Huyskamer van Broekgraaf en een mening te vormen.

De opkomst van de bewoners was hoog en er was sprake van een leuke betrokkenheid. Bij enkele werken was de kunstenaar zelf nog aanwezig om toelichting te geven op zijn werk. Na afloop heeft de vakjury de dag nabesproken en werden de kunstwerken doorgenomen. Uiteindelijk is er diezelfde avond nog een kunstwerk geselecteerd voor de voorlopige gunning.

‘Leerdam Overkant’, het ontwerp van Maarten de Reus heeft de opdracht voorlopig gegund gekregen. In zijn werk maakt hij de kijker op een fundamentele manier bewust van de brug en de oever. Het zorgt voor verbinding met de overkant en het verandert met de positie van de kijker. Volgens de vakjury is dit een ontwerp dat zal blijven boeien.

De opdracht is voorlopig gegund, dit betekent dat dit schetsontwerp nu verder technisch uitgewerkt dient te worden. Vervolgens wordt het voorstel beoordeeld op technische haalbaarheid, onderhoud/beheer en kosten. Tenslotte dient nog bekeken te worden of dit uiteindelijke ontwerp ook haalbaar is voor uitvoering.

Maarten de Reus is gevraagd of hij na definitieve gunning een presentatie wil geven aan de bewoners van Broekgraaf/Leerdam alvorens zijn kunstwerk opgeleverd gaat worden. Op deze manier kunt u als bewoner zich volledig inbeelden bij het ontwerp. Aangezien jullie het kunstwerk vaak zullen passeren vinden wij het belangrijk dat het verhaal achter het kunstwerk voor jullie duidelijk is.

Wanneer er meer bekend is over het definitieve ontwerp, de planning van de uitvoering en de presentatie zullen wij de bewoners op de hoogte brengen. Hieronder nog een overzicht van alle ontwerpen die gepresenteerd zijn. Uiteraard bedanken wij alle kunstenaars voor hun deelname en de moeite.

Ontwerp 1: Maarten de Reus

Ontwerp 2: Q.S. Serafijn & Jan Willen Terlouw

Ontwerp 3: Dorothé Jehoel

Ontwerp: Tim Hoefnagels