Kindcentrum Broekgraaf

Architect Roosros uit Oud-Beijerland is aangetrokken voor het ontwerp van het Kindcentrum dat in Broekgraaf gerealiseerd wordt als onderdeel van het voorzieningencluster. In het Kindcentrum krijgen de huidige basisscholen ‘De Klimop’ en ‘Het Kristal’ hun nieuwe onderkomen. Daarnaast biedt het pand ruimte aan een kinderdagverblijf en een gymzaal. Het ontwerp van het gebouw wordt in nauw overleg met de scholen, het kinderdagverblijf en de gemeente opgesteld. Ook de buurt wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en zij kan te zijner tijd een reactie geven op het ontwerp. Het kindcentrum neemt het pand naar verwachting medio 2023 in gebruik.