Herinrichting Broekgraafzone

Eind vorig jaar hebben wij met de bewoners direct wonend aan de Broekgraafzone een bijeenkomst gehad om wensen te bespreken om de buitenzone opnieuw in te richten met groen. Hier kun je de presentatie vinden waarin de plannen worden weergegeven. We zullen binnenkort gaan starten met de werkzaamheden van fase 1. De zuidwestzijde (het laatste stukje van de Meerblauw) zal in fase 2 uitgevoerd worden, aangezien hier nog bouwverkeer aanwezig zal zijn.  Eind februari wordt er gestart met de werkzaamheden voor het bewerken van de grond en zullen de bomen gepland worden (mits voorradig). De bloemenmengsels worden eind maart ingezaaid en de bloembollen worden in het najaar gepland.

Er zal een onderhoudsplan opgesteld worden waarin wordt geborgd dat de gemeente de maaiwerkzaamheden zal uitvoeren. Iedere bewoner is vrij om 1 strook (maximaal een halve meter) rondom zijn erfgrens (gazon/schutting) zelf te maaien. Het gras wordt tweemaal gemaaid in de zomer door de gemeente en het gras met bollen wordt drie tot viermaal gemaaid door de gemeente. De oevers worden eenmaal per jaar gemaaid in het najaar door het waterschap. De eerste maaiwerkzaamheden zullen in het late voorjaar plaatsvinden. Om de groei van de grassen en de bloembollen te waarborgen benadrukken wij nogmaals dat het niet de bedoeling is dat de bewoners zelf gaan maaien.