Sport en school in planfase 6

Plannen rondom voorzieningen van deze orde vergen een grondige aanloop. Inmiddels vormt zich meer en meer een beeld van wat er komen gaat. De eerste tekening, die je hieronder ook ziet afgebeeld, werd onlangs vrijgegeven. In het voorzieningencluster komen de sportvelden van Leerdam Sport en de nieuwe brede school. In de zomer zijn de eerste werkzaamheden op de locatie opgestart, waardoor de ontwikkelingen ook daar goed zichtbaar zijn.

Leerdam Sport

Een paar weken geleden stelde de gemeenteraad de inrichtingsschets voor Leerdam Sport vast. Op zo’n schets is de precieze verdeling van onder andere de velden, het clubgebouw en de zitjes op het terrein te zien. De bouwers voeren de voorbereidende werkzaamheden op de locatie gefaseerd uit. Dit omdat ook het sporten natuurlijk doorgaat. In voorbereiding op de bouwwerkzaamheden, heb je in de zomer de vrachtwagens vol zand zien naar het terrein rijden. Met dit zand liggen de eerste twee velden in voorbelasting. Zodra men hier start met de echte werkzaamheden aan die twee velden, verplaatst het zand zich naar het hoofdveld voor een zelfde voorbelasting.

Brede school

De gemeente Vijfheerenlanden ontwikkelt bovendien een brede school in Broekgraaf. Het pand dat gebouwd wordt naast de velden van Leerdam Sport, zal naar verwachting in 2022 worden opgeleverd. In een bredeschool wordt onderwijs gecombineerd met andere voorzieningen. In Broekgraaf gaat het om een school waarin de Kristal en de Klimop en een kinderopvang gehuisvest worden.