Vleermuiskasten in Broekgraaf

Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. Je mag niet zomaar iets veranderen in hun leefgebied of verblijfplaats. De regelgeving verplicht je dan om maatregelen te nemen, zodat vleermuizen ook in de nieuwe situatie kunnen leven en voedsel kunnen zoeken. Bij de aanleg van Broekgraaf werken we nauw samen met een ecoloog, zodat we zeker weten dat de vliegroutes intakt blijven en er voldoende plekken voor ze zijn om te kunnen wonen. Denk bijvoorbeeld aan speciale vleermuiskasten of beplanting in de omgeving.

Leefgebied

Vleermuizen vinden hun weg door gebruik te maken van sonar. Ze maken een geluid dat weerkaatst tegen voorwerpen in de omgeving. Dit geluid heeft zo’n hoge frequentie dat het menselijk oor dit meestal niet kan waarnemen. Het liefst vliegen ze langs lange lijnen, zoals een rij bomen of een watergang. In Broekgraaf vind je ze bijvoorbeeld rondom de sportvelden. Daar ligt een watergang en vind je een houtsingel. Onlangs is er een telling geweest. Er zijn toen zes verschillende soorten vleermuizen aangetroffen, wat voor een woonwijk best veel is. Tot voor kort woonden ze onder andere in het oude hockey clubhuis dat onlangs afgebrand is.

Maatregelen

Door het bouwen van onze nieuwe woonwijk, verandert het leefgebied van de aanwezige vleermuizen. Wij werken daarom samen met een ecoloog die nauw bij het project betrokken is. Hij helpt ons heel zorgvuldig na te denken over alternatieven voor deze beestjes. Zo zijn er op verschillende plekken vleermuiskasten opgehangen, onder andere aan ons projectgebouw. En in de plannen voor de nieuwe wijk, passen we voldoende vliegroutes in.

In je tuin

Jij kunt zelf ook iets doen voor vleermuizen. Zorg voor een gevarieerde tuin, met bloeiende planten en struiken en het liefst een boom. Of hang een vleermuiskast op. Wil je meer informatie over vleermuizen? Kijk dan eens op www.vleermuis.net of op www.vivara.nl of www.waveka.nl voor het aanschaffen van een vleermuiskast.