Paddenschermen rondom bouwwerkzaamheden

De oplettende kijker heeft ze al opgemerkt: de paddenschermen rond de bouwgrond in het zuiden van de wijk en rond het gronddepot achter het projectbureau. Deze schermen helpen te voorkomen dat de rugstreeppadden, waar wij eerder al over berichtten, na de paartijd het terrein opnieuw in trekken en bij graafwerkzaamheden onverhoopt worden gedood. De schermen werken als een omgekeerde glijbaan; de dieren kunnen hierdoor het terrein wel verlaten naar de voortplantingspoelen, maar ze kunnen niet meer terug naar binnen.

Maatregelen

In Broekgraaf leven verschillende beschermde diersoorten rondom de gerealiseerde woningen en het bouwterrein. We treffen speciale maatregelen om ervoor de zorgen dat de populaties van die dieren ondanks de bouwactiviteiten in stand blijven. De rugstreeppad is een van die beschermde soorten. Het is een pionierende soort die veel voorkomt in het rivierengebied en op bouwterreinen. Hij vindt het lekker om zich in te graven in los zand en gaat dus juist op zoek naar braak liggend terrein. Broekgraaf is voor de rugstreeppad een ideale locatie!