Paddenpoelen voor de rugstreeppad

In Broekgraaf en de nabije omgeving komen verschillende beschermde diersoorten voor. Bij de bouw van de wijk, wordt veel aandacht besteed aan deze ‘medebewoners’. Eerder las je bijvoorbeeld al over de maatregelen die genomen zijn voor de vleermuizen in de wijk en de tellingen van amfibieen in het voorjaar. De getroffen maatregelen helpen om de populaties van deze soorten te beschermen en het leefgebied zo min mogelijk te verstoren. Ecoloog Dirk van Pijkeren is bij het projectteam betrokken om de planning en uitvoer van die werkzaamheden te overzien.

Aanvulling op de ecologische zone

In een oud baggerdepot op Broekgraaf was al een populatie rugstreeppadden aanwezig, die zich nu ook op een deel van het bouwterrein heeft gevestigd. Een belangrijke reden om ooit de ecologische zone aan te leggen. Recentelijk zijnĀ  er nieuwe poelen aangelegd die dienen als aanvulling op de ecologische zone. De maatregelen zijn bedoeld om de dieren in de nieuwe woonwijk te houden.

Een wielspoor is soms al genoeg

De paddenpoelen bieden de rugstreeppad de gelegenheid om de populatie in stand te houden door zich voort te planten. Deze pionierende paddensoort komt veel voor in het rivierengebied en op bouwterreinen. Dirk vertelt hierover: “Rugstreeppadden houden van ondiepe, snel opwarmende, poeltjes (soms niet meer dan een wielspoor) en vergraafbaar zand om zich in te graven. Ook onder bloempotten en straatwerk kun je ze wel vinden. Op warme zomeravonden kun je ze bovendien horen roepen!”

Wandel je door de ecologische zone en rondom de nieuwe poelen, dan kom je de dieren zeker volop tegen! Help ons mee de populaties in stand te houden door de hond tijdens de wandeling aangelijnd te houden.

Een van de nieuwe paddenpoelen in de wijk.