Nieuw complex Leerdam Sport 55

De gemeente is druk doende met de realisatie van een nieuw sportcomplex voor Leerdam Sport. Door de eisen van de Flora- en Faunawet is er helaas vertraging opgetreden bij de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld en het multifunctionele sportveld. De verwachting is dat er op korte termijn toestemming wordt verkregen om het kunstgrasveld aan te leggen, zodat Leerdam Sport zo snel mogelijk op dat veld haar competitie kan spelen en kan trainen.

Artist impression kleed- / clubgebouw

Onderdeel van het nieuwe complex is een kleed-/clubgebouw. Architectenbureau Croonen heeft in samenspraak met Leerdam Sport en de gemeente een voorontwerp opgesteld, waarvan je hieronder een artist impression ziet. Hoewel aanvankelijk bedacht werd om de kantine bovenop de kleedkamers te situeren, is er nu toch voor gekozen om de kleedkamers en de kantine op de begane grond te bouwen. De kantine komt op een terp te staan van circa 1.20 meter hoog. Inmiddels hebben vrijwilligers van Leerdam Sport al een deel van de tribune gesloopt. De rest van het sloopwerk gebeurt door een aannemer die te zijner tijd ook de bestaande kantine en kleedkamers gaat slopen, evenals het oude kleed-/clubgebouw van de hockey en de korfbal. De aannemer start in de komende maanden met de werkzaamheden.