Nationale boomfeestdag!

Vandaag is het nationale boomfeestdag. Iedere derde woensdag in maart wordt in Nederland jaarlijks stil gestaan bij de Boomplantdag. Deze dag in het voorjaar staat voor het behoud van bomen in de natuur. Wij hebben op deze dag ook stilstaan bij de natuur binnen Broekgraaf en hebben het insectenhotel dat onderdeel is van de herinrichting van de Broekgraafzone onthuld.

In het bijzijn van de bewoners is het insectenhotel onthuld door de ontwikkelaar van Gebroeders Blokland. Het kado werd aangeboden aan de bewoners van het Kristalpark door Klok Groep, Gebroeders Blokland en Ouwehand. Een mooie start voor het groenseizoen! Vanaf dit moment zullen er ook weer veel bomen aangepland gaan worden en groenvoorzieningen worden aangelegd.