Bestemmingsplan voorontwerp ter inzage

Binnenkort ligt een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage voor de wijk Broekgraaf. Wij nodigen je van harte uit voor een inloopavond waarop je het voorontwerp kunt inzien en jouw vragen over het plan kunt stellen. Deze avond vindt plaats op 9 juli aanstaande tussen 17.30 en 20.00 uur. in de kantine van Leerdam Sport aan de Quirinus de Palmelaan 109.

Je bent niet gebonden aan vaste tijden voor presentaties, iedereen is vrij om te komen en gaan wanneer je zelf wilt. Je kunt het plan inzien, maar er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Er zijn namelijk ook specialisten van de gemeente aanwezig om aanvullende informatie te geven.

Voorontwerp bestemmingsplan

Het ‘voorontwerp Chw bestemmingsplan Broekgraaf’ vervangt het huidige, geldende bestemmingsplan Broekgraaf dat in 2010 werd vastgesteld. Chw staat hierin voor Crisis- en herstelwet. Vernieuwing is onder andere nodig, omdat het langer duurt om de wijk te bouwen. De oplevering van de laatste woningen verwachten we tenslotte pas in 2030. Daarnaast zijn er inhoudelijke wijzigingen die vragen om een aanpassing van het hele bestemmingsplan. We zetten de belangrijkste aanpassingen op een rij:

  • een deel van het sportcomplex blijft op de huidige locatie
  • de voorziene stationshalte komt te vervallen
  • we voegen een voorzieningencluster toe

Het voorzieningencluster

Het huidige sportcomplex krijgt een nieuwe inrichting. De hockeyvelden worden namelijk verplaatst naar het Glaspark. Als gevolg hiervan blijft er een compacter voetbalcomplex achter. Op de plaats waar Leerdam Sport nu is, komen in de toekomst niet alleen woningen, maar ook een brede school, een aantal sportvelden (voetbal) en een evenemententerrein. We noemen dit in onze plannen ‘het voorzieningencluster’. De uitwerking hiervan staat uiteraard ook in het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan beschreven.

Ter inzage

De procedure rondom het nieuwe bestemmingsplan bestaat uit drie stappen. Als burger kun je op verschillende momenten een inspraakactie of zienswijze indienen:

  1. Voorontwerp: het voorontwerp kun je terugvinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ligt tot en met 25 juli 2018 op het stadskantoor ter inzage. Gedurende deze periode mogen inspraakreacties worden ingediend. Op 27 juni 2018 maken we dit bekend in de Staatscourant en in Het Kontakt
  2. Formele bestemmingsplanprocedure: deze wordt rond september opgestart. Het ‘ontwerp bestemmingsplan’ ligt dan ter inzage. Het is mogelijk om zienswijzen in te dienen
  3. Vaststellen bestemmingsplan: in januari 2019 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad