Bestemmingsplan voorontwerp ter inzage

Binnenkort leggen we een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage voor de wijk Broekgraaf. Bezoek op 9 juli aanstaande de inloopavond tussen 17.30 en 20.00 uur. Op deze avond is het voorontwerp in te zien en kun je eventuele vragen over het plan stellen. We nodigen je hierbij van harte uit!

De bijeenkomst is in de kantine van Leerdam Sport aan de Quirinus de Palmelaan 109. Er zijn specialisten van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Je bent vrij om te komen en gaan wanneer je zelf wilt, er zijn geen vaste tijden voor presentaties.

Voorontwerp bestemmingsplan
Het ‘voorontwerp Chw bestemmingsplan Broekgraaf’ vervangt het huidige, geldende bestemmingsplan Broekgraaf (Chw staat voor Crisis- en herstelwet) dat in 2010 werd vastgesteld. Deze vernieuwing is onder andere nodig vanwege de langere periode die het duurt om de wijk te bouwen. We verwachten in 2030 de laatste huizen van deze wijk op te leveren. Daarnaast zijn er inhoudelijke aanpassingen aan het plan. De belangrijkste aanpassingen: een deel van het sportcomplex verplaatst niet, de voorziene stationshalte komt te vervallen en tenslotte voegen we een voorzieningencluster toe. Zoveel wijzigingen vragen om een aanpassing van het hele bestemmingsplan.

Het voorzieningencluster
Het huidige sportcomplex gaan we herinrichten. De hockeyvelden worden verplaatst naar het Glaspark en het voetbalcomplex wordt compacter. Op de plaats waar Leerdam Sport nu is, komen in de toekomst: een brede school, sportvelden (voetbal), evenemententerrein en woningen. We noemen dit ‘het voorzieningencluster’. De uitwerking hiervan staat in het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan beschreven.

Ter inzage
Het voorontwerp ligt tot en met 25 juli 2018 op het stadskantoor ter inzage. Daarnaast is het te bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze periode mogen inspraakreacties worden ingediend. Op 27 juni 2018 maken we dit bekend in de Staatscourant en in Het Kontakt. Rond september wordt de formele bestemmingsplanprocedure opgestart. Het ‘ontwerp bestemmingsplan’ ligt dan ter inzage. Het is mogelijk om zienswijzen in te dienen. In januari 2019 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.