Groen licht voor bouw van kindcentrum 

Op 21 april jl. heeft de raad van de gemeente Vijfheerenlanden het uitvoeringskrediet voor de bouw van het Kindcentrum Broekgraaf ter beschikking gesteld. Daarmee kan de bouw van het Kindcentrum van start. BM van Houwelingen, een aannemer uit Hardinxveld-Giessendam, gaat het Kindcentrum voor de gemeente bouwen. De verwachting is dat de bouw begin 2023 start. Als alles loopt volgens planning kan dan het gebouw voor het schooljaar 2024/2025 in gebruik worden genomen.

Het nieuwe kindcentrum wordt gerealiseerd aan de Keramieklaan, op het voormalige terrein van Leerdam Sport tegenover het net opgeleverde nieuwe sportcomplex en maakt onderdeel uit van het voorzieningencluster Broekgraaf. In dit voorzieningencluster zullen sport en spel gecombineerd worden met onderwijs, wonen en zorg. De contouren hiervan worden met de bouw van het kindcentrum steeds beter zichtbaar.

Het kindcentrum geeft onderdak aan twee scholen, de Wilgenhoek (O2A5) en de Klim op (LOGOS), kinderdagopvang van SKCN en een gymzaal. Het gehele gebouw bestaat uit vier bouwlagen. Het kindcentrum met gymzaal zal worden gehuisvest in de onderste twee bouwlagen. In de bovenste twee bouwlagen zullen 18 appartementen worden gerealiseerd.

Roosros architecten staat garant voor het ontwerp en samen met Imoss zal een natuurlijke buitenruimte worden ontworpen. Deze buitenruimte zal een groene oase worden in de buurt en is ook speelplek voor de buurtkinderen. Het kindcentrum zal energieneutraal en gasloos worden uitgevoerd.