Flora en fauna in de wijk

In het plangebied van Broekgraaf leven verschillende beschermde plant- en diersoorten, waaronder de Heikikker, Rugstreeppad en verschillende soorten vleermuizen. Om werkzaamheden uit te voeren is er een Flora- en Faunavergunning nodig. Na het verkrijgen van deze vergunning is er in de afgelopen maanden invulling gegeven aan de vereiste maatregelen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: opstellen van speciale werkprotocollen, ecologisch overleg, gebouwen onklaar maken voor vleermuizen, plaatsen van de vleermuiskasten, aanleggen van paddenpoelen en het plaatsen van de paddenschermen. Sinds deze week zijn de werkzaamheden hervat en kunnen de zandauto’s weer gaan rijden. De aannemer start met de aanleg van het kunstgrasveld bij Leerdam Sport en ook met de bouw van de woningen in Kwartshove kan een start gemaakt worden. Heb je vragen over dit onderwerp, meld je dan bij het projectbureau. We gaan graag met je in gesprek om de plannen toe te lichten.