Bewoners ontwerpen mee aan het speellint in de wijk

In Broekgraaf moeten kinderen heerlijk en vrij kunnen spelen! De omwonenden van de speelplekken aan de Indigo, Purper en Aquamarijn zijn het er over eens: in hun buurt kun je straks natuurlijk spelen in het groen, met natuurlijke materialen als hout, wilgentenen en keien én natuurlijk water-elementen.

Samen ontwerpen

Een groep bewoners uit deze planfase besprak onlangs hun speelwensen met het stedenbouwkundig bureau. Deze wensen dienen straks als input voor het ontwerp van de speelplekken. Ook de kinderen mogen zich al dan niet creatief uitlaten over hoe zij spelen zien op deze locaties via een tekening, plakwerk of met woorden.

Basisontwerp voor de speelplek aan de Indigo

Deze tekening is de basis waarin de ideeën van de Broekgravers verwerkt worden.

Speellint

In de kadernota van Broekgraaf is opgenomen op welke plekken er ruimte is voor groen en spelen. De eerste speeltuin aan de Huttenmeesterstraat is al gerealiseerd. De ambitie voor het ontwerp is dat de verschillende plekken in de toekomst een groot netwerk vormen van een gevarieerd aanbod van speelaanleidingen, speeltoestellen en speelplekken. Die plekken zijn dan via een interessant netwerk van visueel herkenbare routes aan elkaar verbonden. Zelfs de reis van A naar B is een hele beleving, want onderweg kom je in het zogenaamde ‘speellint’ uiteraard ook leuke inspiratiepunten tegen.

Bewegen, ontdekken, beleven, ontmoeten

In het ontwerp houdt de stedenbouwkundige ook rekening met plekken voor kinderen van alle leeftijden. Door de variatie in het speellint, stimuleren we  kinderen om te bewegen en andere plekken in de buurt op te zoeken. Zij kunnen straks op een veilige manier zelfstandig op ontdekkingstocht door de wijk. Het lint heeft ook een sociaal component. Op die andere plekken leer je andere vriendjes kennen dan alleen de directe buurtkinderen.

Biodiversiteit

In het project zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de plekken voor groen en spelen. Gecombineerd met de input van de Broekgravers komt het uiteindelijke ontwerp tot stand. Op deze manier ontstaan straks de groene plekken waar gespeeld en geleerd kan worden. Het motto is ‘natuurlijk spelen met aandacht voor de natuur om ons heen’. Dat wil zeggen groen en water en gebruik van natuurlijke materialen. In het terrein komen hoogteverschillen en groene buffers richting de straat voor een veilige afscherming. Groen biedt niet alleen het canvas voor de speelplek, maar heeft ook een educatieve functie en zorgt voor biodiversiteit. Vaste planten tonen door het jaar heen letterlijk de invloed van de seizoenen. Maar ook kruiden, bloemen, fauna als insecten, of water-elementen waar je mee kunt spelen hebben een educatieve functie. “Spelen betekent beleven!”, aldus de stedenbouwkundige.