De noodzaak van amfibieënschermen

Het zal je als bewoner vast niet zijn ontgaan; de werkzaamheden op de sportvelden hebben een tijdje stilgelegen. Er verschenen allerlei berichten in de krant over het kapot rijden van de schermen. Het leek ons goed om vanuit de ecologie het nut en de noodzaak van de maatregelen en de amfibieënschermen eens toe te lichten.

Voordat de wijk Broekgraaf werd gebouwd waren hier natte weiden met kleine sloten aanwezig. Dat is in de omgeving die nog agrarisch is, nog steeds te zien. Deze omgeving, vooral de nattere delen, is ideaal voor een aantal amfibieën die op Europees niveau zeldzaam zijn: de heikikker en de rugstreeppad. Beide soorten zijn daarom beschermd in de Wet Natuurbescherming. Omdat ze zeldzaam zijn, zijn er allerlei maatregelen genomen, zoals de natuurzone langs de Koenderseweg, waarmee een alternatief leefgebied is gerealiseerd. Een andere maatregel zijn de amfibieënschermen.

Deze zijn bedoeld om te zorgen dat dieren een perceel uit trekken, en er niet meer in kunnen. De percelen worden daarvoor kort gemaaid zodat er geen dekking is en watergangen worden gedempt. Vooral in het vroege voorjaar (je hebt vast wel eens gehoord van de paddentrek) en het najaar trekken kikkers en padden tussen hun overwinteringsplekken en wateren waarin ze zich voortplanten. De trek in het najaar vindt meestal in oktober plaats, bij voorkeur tijdens natte en niet te koude nachten.

Het scherm rond de sportvelden was in deze periode niet gesloten over enkele honderden meters, waardoor we niet meer konden garanderen dat bij graafwerkzaamheden dieren zouden worden gedood. Daarom is eerst gezocht naar een manier van werken waarmee dit voorkomen wordt. De aannemer kan nu weer door en zeldzame soorten worden niet onnodig gedood.