Bubbels en confetti bij Kwartshove fase II

Overdag waren de werkmannen nog flink bezig, maar in de middag van woensdag 6 juli werd het bouwterrein van Kwartshove fase II omgetoverd tot een feestelijke locatie voorzien van een groot tentdoek en heerlijke versnaperingen. Alle bewoners van Kwartshove fase II en de betrokken partijen waren uitgenodigd door de ontwikkelaar Ouwehand om samen te komen. Kwartshove fase I is inmiddels gerealiseerd en daar zitten de gelukkige bewoners al veilig achter de voordeur. Aan Kwartshove fase II wordt op dit moment hard gewerkt om hier ook een fijne thuissituatie te creëren.

Hardware en software
Na een prettige ontvangst met koffie, thee, wat fris en een taartje vond het officiële moment plaats. Arjan van Beelden (directeur projectontwikkeling bij Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen) heette alle toekomstige bewoners van harte welkom en trapte af met een statement: ‘De hardware maken wij met Ouwehand, maar de bewoners zijn de software, die moeten het uiteindelijk maken in deze wijk’.

Ouwehand kreeg met de realisatie van Kwartshove de uitdaging om kwaliteit en energiezuinigheid in het project toe te passen. De kwaliteit is terug te zien in de architectuur waar zij samen met architectenbureau Van Manen tot een prachtig ontwerp zijn gekomen. Over de energiezuinigheid zij Arjan het volgende: ‘Jullie zijn de happy bewoners van Broekgraaf. Zoals jullie weten is het geen feest om nu een nieuw energiecontract af te sluiten. Dit hoort bij jullie tot het verleden: de energiekosten blijven laag.’

De bouw van Kwartshove II gaat enorm snel. Tijdens de bijeenkomst stonden er al meerdere woningen om ons heen. Dit komt door de prefabricage die toegepast wordt. Ouwehand gelooft in dit innovatieve concept waarbij er veel ontwikkeld en gebouwd wordt in de fabriek alvorens het gemonteerd wordt op locatie. In het hart van de wijk wordt een park gemaakt waar de bewoners heerlijk kunnen recreëren en waar de kinderen kunnen spelen. Kwartshove is na oplevering van deze woningen nog niet klaar, er wordt ook nog gewerkt door Ouwehand aan twee appartementencomplexen (Kwartsweide en de Glazenier).

Arjan: ‘Tot slot een dankwoord aan de gemeente, met name de medewerkers van het projectteam Broekgraaf. Ik sluit af met de boodschap: Heb plezier in wat je doet, dan komen de meest mooie dingen tot stand’.

 

Confetti in de lucht!
Vervolgens werd er een officiële handeling verricht waarbij de vloerplaat van één van de woningen met de kraan en onder begeleiding van Ouwehand en de wethouder werd geplaatst. Op commando draaide alle bewoners het kanon open en spoot de confetti de lucht in.

Historie van het project
Vervolgens kreeg Teus Meijdam, Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Vijfheerenlanden, het woord. Teus: ‘De historie van dit project gaat verder terug als dat van de bouwer zelf’. De wethouder is al langer in diverse functies betrokken bij de Gemeente Vijfheerenlanden, waarbij hij ook te maken heeft gehad met de nodige tegenslagen.

In 2004 werd er in de bouwstenennotitie al nagedacht over de ontwikkeling van een wijk met veel groen en water. Er kwam helaas een crisis tussendoor waardoor er in 2010 pas begonnen kon worden met de ontwikkeling. ‘In tussentijd is er ook nog geopperd om een tunnel voor verkeer of een station te ontwikkelen, maar dat konden we allemaal niet meer betalen’, aldus Teus Meijdam. Hij spreekt uit dat de Gemeente Vijfheerenlanden gelukkig de wijk Broekgraaf wel overeind heeft kunnen houden. Teus: ‘Een duurzame wijk, een wijk waar iedereen zich thuis mag en kan voelen’.

De Gemeente Vijfheerenladen is trots op de wijk en de mooie ontwikkelingen. We zitten al ruim over de helft van de ontwikkeling van de wijk Broekgraaf, het is mooi om te zien dat de wijk die altijd gepland was door de Gemeente Vijfheerenlanden nu ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Ontmoet je buren
Na de officiële handeling en de toespraken van de ontwikkelaar en de wethouder was het de hoogste tijd om je buren nog even op te zoeken voor een praatje. De statafels waren voorzien van bordjes met bouwnummers, zodat je gemakkelijk je direct omwonende kon vinden. Nu maar hopen dat de bouw voorspoedig loopt en je straks ook bij elkaar kan binnenlopen voor een bakje koffie.