Beweging in de wijk

In Broekgraaf zijn op veel plekken ontwikkelingen te zien die zich niet alleen tonen door het bouwen van nieuwe huizen. Denk maar eens aan de Spiegellaan waar de woningen allen een mooie entree hebben gekregen met de (onderhoudsvriendelijke) bruggen die vorige maand geplaatst zijn. Maar ook aan het voorbereiden voor de bouwwerkzaamheden voor de projecten waarvan de bouw in februari start of gestart is.

Bouwrijp maken

We noemen dit ‘bouwrijp maken’ en dat bestaat meestal uit het voorbereiden van de bouwplaats, het aanleggen van riool en leidingen, maar ook het aanleggen van de bouwwegen waarover materiaal wordt geleverd. Het kost ongeveer een jaar om de ondergrond stevig genoeg te maken voor al het zware bouwverkeer dat er overheen moet. Er ligt dan een berg zand bovenop die de ondergrond laat inklinken. De fase van bouwrijp maken zelf neemt daarna nog ongeveer een half jaar in beslag, Dat betekent dat een goede planning essentieel is, want je werkt voor de bouwplannen uit. Nu het bouwrijp maken van fase 4 min of meer gereed is, worden er dus al plannen gemaakt voor de aanleg van een wegenstructuur in fase 5, het zuidelijke deel van de wijk. De eerste tekenen zijn al zichtbaar met de aanzet van een nieuwe bouwweg die in voorbelasting ligt. Hoewel het nog even duurt dat daar gebouwd wordt, zijn de werkzaamheden al wel verschoven naar het zuiden.

Tiger Stone: Hollandsch glorie!

Over het bestraten van de bouwwegen is nog wel wat leuks te melden, want misschien hebt u hem al aan het werk gezien: de Tiger-stone, een op en top Nederlandse uitvinding! Het bestratingswerk gaat sneller en is minder intensief voor de medewerkers. Op deze brede machine worden de stenen namelijk van bovenaf ingelegd door de medewerkers die het werk staand kunnen doen. Aan de onderkant vormt zich zo een tapijt aan stenen dat over de nieuwe weg als het ware wordt uitgerold. Echt een kijkje waard!

Bruggen

In de komende tijd worden er in de wijk opnieuw bruggen geplaatst en krijgt de wegenstructuur een meer definitieve vorm. Zo is in januari de brug bij de CPO woningen al opgeleverd, waardoor er vanuit dit deel van de wijk voortaan een fietsverbinding is met de Esdoornlaan en het Europaplein. De gemotoriseerde ontsluitingswegen komen binnenkort aan de beurt. In de Populierstraat beginnen de werkzaamheden normaal gezien in maart en naar verwachting is deze weg dan in het derde kwartaal klaar.

Eerste plannen fase 5

Tijdens de informatieavond afgelopen 31 januari zijn de plannen voor fase 5 toegelicht. Dit deel van de wijk zal vanuit het zuiden naar het noorden worden gebouwd om de overlast van het bouwverkeer in dat deel van de wijk zo veel mogelijk te beperken. Het verkavelingsplan voor deze fase krijgt al vorm. Dat betekent dat de grove structuur ontstaat waarop de locatie van wegen, waterwegen en woningen zichtbaar is. Er zijn plannen voor een weg die als een lus, op speelse wijze, door deze fase loopt en ook langs de ecologische zone komt, waardoor de openbare ruimte grenst aan het landschap en iedereen die hier langs komt daar dagelijks van kan genieten.

Aan de noordkant wordt al geanticipeerd op de actuele ontwikkelingen voor het gebied rondom Leerdam Sport en het deel waar in de toekomst de nieuwe spoorwegovergang komt. Zodra de plannen en kaders vastgesteld zijn, kan hier begonnen worden met de voorbelasting.