Bestemmingsplan Broekgraaf definitief

Eerder informeerde wij je over het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden om het Chw bestemmingsplan Broekgraaf voor vaststelling door te sturen naar de gemeenteraad. Inmiddels heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Vervolgens bestond de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het vaststellingsbesluit van de raad. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Dit betekent dat het bestemmingsplan een definitieve status heeft gekregen. Broekgraaf beschikt hiermee over een samenhangend ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de wijk, waarin de laatste inzichten en ontwikkelingen zijn verwerkt. Een belangrijke ontwikkeling is de andere verkeersontsluiting voor Broekgraaf. De gelijkvloerse spoorwegovergang in Broekgraaf en de afsluiting van de spoorwegovergang bij de Koenderseweg gaan niet door. In plaats daarvan wordt de bestaande spoorwegovergang bij de Koenderseweg verbeterd en wordt een fietstunnel aangelegd ten oosten van Parallelweg 37. De huidige bouwweg ten zuiden van het dierenasiel zal dan naast Meerblauw de tweede verkeersontsluiting vormen van Broekgraaf op de Koenderseweg. Deze weg zal aansluiten op de Spiegellaan. De fietstunnel vormt een verbinding voor het langzaam verkeer tussen Broekgraaf en de Bruininxdeelsekade en het daar gelegen Glaspark.

Het bestemmingsplan is in te zien via deze link.