Amfibieën

Watersalamander

Het is weer tijd voor de paddentrek! Om zich te kunnen voortplanten trekken deze dieren na het ontwaken uit hun winterslaap naar een plek om te paren. Broekgraaf grenst direct aan het weidelandschap van het Groene Hart. Ons type landschap is prima geschikt als leefgebied voor amfibieën. Zij kunnen hier leven, overwinteren en voortplanten. Een aantal voorkomende soorten zijn beschermd: de heikikker en de rugstreeppad. Wij zijn zuinig op deze dieren en nemen bij de ontwikkeling van Broekgraaf speciale maatregelen om de leefomgeving van deze dieren en anderen te beschermen. Help jij deze dieren een kans geven?

Maatregelen tijdens de bouw

Bij het ontwikkelen van de wijk, houden we rekening met elementen die voor de soorten van belang zijn. We maken het bestaande leefgebied niet kapot of creëren een nieuwe waar ze naartoe kunnen verhuizen rond de paartijd, als ze toch al in beweging zijn. Op het bouwterrein staan dan soms kikkerschermen die de trek van de dieren sturen. De groene ecologische zone is ook speciaal aangelegd als leef- en paargebied. Doel is om de populaties in stand te houden of te vergroten. De ecoloog van het projectteam, voert daarom met regelmaat tellingen uit om de populaties te controleren.

Paddentrek

De rugstreeppad komt het meest voor op zandige ondergrond, maar kan ook op klei- en veengrond aangetroffen worden. En dat laatste is precies de basis van de weideverkaveling om ons heen. Voor de voortplanting is hij afhankelijk van ondiepe wateren die vrij snel opwarmen. Hij gaat op zoek naar ondiepe poeltjes, maar een slootje of vennetje kan ook. De paartijd van de rugstreeppad is van half april tot eind juni, met een piek in mei. Speciaal voor de rugstreeppadden zijn er in de ecologische zone poeltjes aangelegd. Het aantal poeltjes wordt in het komende jaar uitgebreid. Over enkele weken zou je de padden hier kunnen tegenkomen.

Heikikker

De heikikker komt voornamelijk voor in vochtige veengebieden. Om te kunnen voortplanten zoekt hij ondiepe stilstaande wateren met oevervegetatie. De paartijd begint meestal vanaf half maart, wanneer de nachtvorst is verdwenen. Dan komen de kikkers tevoorschijn en trekken naar het water. Kenmerkend voor onder andere de keikikker is het geluid dat hij maakt in de paartijd. Dit wordt ook wel ‘roepen’ genoemd. Je kent vast wel de koren die je in de avondschemering langs de oevers van sloten hoort. De koorperiode van de heikikker duurt soms maar een week, het hoogtepunt van de koortijd is rond eind maart. Daarna worden de eitjes afgezet in wat diepere delen van de sloot.

Telling

Misschien heb je onze ecoloog gisteravond rond zien dwalen met zijn team. Er werd een telling gedaan en daarbij zijn in de randen van de wijk al veel trekkende gewone padden en kleine watersalamanders aangetroffen. In de ecologische zone kon je bovendien op 3 plekken roepende heikikkers horen. De paartijd is begonnen!

Gewone pad

Gewone pad

Hond uitlaten in Broekgraaf?

Dat kan natuurlijk! Loop bijvoorbeeld eens lekker het weidse landschap in om daar ongestoord en op voldoende afstand rond te struinen. In de ecologische zone mag je viervoeter aangelijnd met je mee, want die is speciaal aangelegd voor diersoorten als de heikikker en de rugstreeppad. En daar zijn we heel zuinig op. Kijk dus goed om je heen bij bij het uitlaten van de hond!