Ambitiedocument Broekgraaf Noord

Het gebied ten noorden van Broekgraaf is aangeduid als mogelijke uitbereidingslocatie voor woningbouw. Door het projectteam zijn de belangrijkste facetten verzameld en samengebracht in een ambitiedocument.

Het betreft een eerste aanzet waarbij verdere uitwerking nog niet is toegepast. Je kunt het boekwerk downloaden via de website www.broekgraaf.nl/noord-downloads. Eventuele vragen en/of opmerkingen kun je per e-mail versturen naar broekgraafnoord@vijfheerenlanden.nl. De opmerkingen worden afgewogen en eventueel toegepast in het boekwerk. De nota wordt na participatie ter besluitvorming voorgelegd aan college en de Raad. Na instemming van de Raad kunnen de volgende stappen gezet worden en start de fase van planvorming.

Met inwonersparticipatie betrekken we de inwoners bij de plannen, dit is een belangrijk aspect van het onderzoek. Door samen te werken met mensen uit de wijk kan de uitvoering beter aansluiten bij de behoeften en ervaringen van de inwoners. Daarnaast wordt het draagvlak voor de besluiten en het beleid groter, doordat er direct contact is tussen de overheid en de burger.

Inmiddels zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest met omwonenden en geïnteresseerde. Iedereen die wenst mee te denken is van harte welkom om deel te nemen aan het participatieproces voor de verdere uitwerking. Via www.broekgraaf.nl/noord kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief en wordt je automatisch op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen.